Home

Per 1 januari 2018 vormen de Sophia Stichting en Stichting PCPO de nieuwe stichting Sophia Scholen.

Goedkeuring fusie
Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet ter voorbereiding op de fusie. Verschillende adviesgroepen hebben zich gebogen over belangrijke themaís binnen de portefeuilles Onderwijs en Kwaliteit, Identiteit, HR, PR en Communicatie, ICT en FinanciŽn. Na goedkeuring van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de fusietoets aangevraagd ťn verkregen. We zijn erg blij met de officiŽle goedkeuring van het Ministerie van OCW.

Een nieuwe huisstijl
Voor Sophia Scholen is een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een huisstijl die past bij het onderwijs, de diversiteit van alle Sophiascholen, de kinderen en de omgeving waarin het onderwijs wordt aangeboden; de Duin- en Bollenstreek. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor de medewerkers is onder andere het nieuwe logo van Sophia Scholen gepresenteerd. De vernieuwde website gaat deze week nog online. De website van PCPO is binnen enkele dagen offline. Daarnaast staan alle Sophiascholen in de eerste week na de kerstvakantie op ludieke wijze stil bij de fusie; teams, kinderen en ouders worden hierbij betrokken.
Meerjarenbeleidsplan
De fusie tussen beide stichtingen vraagt om een nieuw meerjarenbeleidsplan. Een perspectief op de toekomst, voortbouwend op waar we nu staan. We hechten veel belang aan draagvlak voor de toekomstige koers en daarom zullen verschillende medewerkers en anderen rond de organisatie betrokken worden in de ontwikkeling daarvan. Naar verwachting wordt het meerjarenbeleidsplan uiterlijk in juni 2018 vastgesteld en gepresenteerd.